Nieuwe mobiliteit Overijssel, subsidie


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor nieuwe vormen van lokaal personenvervoer daar waar collectieve systemen, zoals openbaar vervoer, niet of laag frequent rijden. Ook moet uit de marktanalyse blijken dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen.

Waarvoor

Subsidie voor het realiseren van nieuwe mobiliteit in Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Heeft u kennis en ondersteuning nodig bij het opstellen van een businesscase dan kunt u subsidie aanvragen via paragraaf 5.3 Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380