Subsidie Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3)


Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld BV, NV, stichtingen, sportverenigingen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Let op: verenigingen van eigenaars (VvE's) komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Waarvoor

  1. Voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek. Een energieonderzoek is een onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten, cultuurhistorische waarden en het industriële gebruik.
  2. Voor een energieonderzoek dat u heeft laten uitvoeren.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlage behorende bij gezamenlijke aanvraag

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door indienen.

Informatie voor sportverenigingen en -stichtingen

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80