Energiebesparende maatregelen (geld terug actie), subsidie (Ubs 3.3)


Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld BV, NV, stichtingen, sportverenigingen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of eenmanszaken.

Wat

Subsidie voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen genoemd in het energieonderzoek.

Waarvoor

  • Uitgevoerde energiemaatregelen zoals die genoemd zijn in het energieonderzoek. Een onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in gebouwen en industriële processen. Het onderzoek richt zich zowel op bouwkundige, technische en organisatorische aspecten als het industriële gebruik.
  • Een energieonderzoek.

Informatie over de subsidie