Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel


Voor wie

Een organisaties of onderneming uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel of de economische regio Zwolle.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Adviescommissie

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 20 maart 2019.

Let op

Alleen volledige aanvragen die wij uiterlijk op 27 februari 2019 ontvangen, dit is met alle gevraagde bijlagen, kunnen door de adviescommissie beoordeeld worden. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de volgende vergadering.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker agro&food. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Arie Moning:
Telefoon: 038 499 7347
E-mail: aa.moning@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?