Kennisondersteuning agro en food in Overijssel, subsidie


Voor wie

Organisaties of ondernemingen uit de Agro Food sector, met een vestiging in Overijssel of de economische regio Zwolle.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlage 1 behorende bij een gezamenlijke aanvraag

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

De eerstvolgende vergadering is op 20 maart 2018.

Let op: alleen volledige aanvragen die wij uiterlijk op 6 maart 2018 ontvangen, dit is met alle gevraagde bijlagen, kunnen door de adviescommissie worden beoordeeld. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de eerstvolgende vergadering.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380