Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel


Voor wie

Organisaties of ondernemingen uit de Agro Food sector, met een vestiging in Overijssel of de economische regio Zwolle.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Bijlage 1 behorende bij een gezamenlijke aanvraag

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 4 oktober 2018

Let op: Alleen volledige aanvragen die wij uiterlijk op 13 september 2018 ontvangen, dit is met alle gevraagde bijlagen, kunnen door de adviescommissie beoordeeld worden. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de decembervergadering.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker agro&food. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Arie Moning:
Telefoon: 038 499 7347
E-mail: aa.moning@overijssel.nl

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80