Innovatiedriehoek-Small business innovatie regeling Twente, subsidie


Voor wie

Voor de gemeenten Hengelo en Enschede, de regio Twente, Area Development Twente (ADT) en de Universiteit Twente.

Wat

Subsidie voor een innovatiegerichte uitvraag aan de markt. Onder innovatiegerichte uitvraag verstaan wij een marktoriëntatie van de subsidieaanvrager als inkoper naar één of meerdere innovatieve producten. Dit heeft als doel zicht te krijgen op innovatieve oplossingen voor een vraagstuk. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen en testen van prototypes als onderdeel van de marktoriëntatie valt hier ook onder.

Waarvoor

Voor de marktoriëntatie naar één of meerdere innovatieve producten Product, dienst of werk met een innovatief karakter dat/die zich vlak voor marktintroductie bevindt (TRL 8-9). met als doel zicht te krijgen op innovatieve oplossingen voor een vraagstuk.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380