Subsidie Ruimte voor de Vecht


Voor wie

De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen of Hardenberg, de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, het Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, LTO-Noord, VNO/NCW en Marketing Oost óf een in het Clusterprojectplan genoemde onderneming.

Wat

Subsidie voor projecten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 Ruimte voor de Vecht.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van projecten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De indienperiode is gesloten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?