Subsidie Ruimte voor de Vecht


Voor wie

De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen of Hardenberg, de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, het Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, LTO-Noord, VNO/NCW en Marketing Oost óf een in het Clusterprojectplan genoemde onderneming.

Wat

Subsidie voor projecten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 Ruimte voor de Vecht.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van projecten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Let op

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 2 juli 2018!

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80