Ruimte voor de Vecht, subsidie


Voor wie

De gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen of Hardenberg, de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, het Overijssels Particulier Grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, LTO-Noord, VNO/NCW en Marketing Oost óf een in het Clusterprojectplan genoemde onderneming.

Wat

Subsidie voor projecten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 Ruimte voor de Vecht.

Waarvoor

Het uitvoeren van projecten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380