Subsidie Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water


Voor wie

Overijsselse gemeenten of ondernemingen met een afmeerlocatie bestemd voor goederenvervoer.

Wat

Subsidie voor de verduurzaming van het goederenvervoer over water.

Waarvoor

  • De aanschaf en aanleg van walstroomfaciliteiten.
  • De aanschaf en aanleg van een LNG-vulpunt. U kunt voor dit onderdeel niet aanvragen, het subsidieplafond voor 2018 is € 0,-.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Meer informatie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80