Innovatie agro&food in Overijssel, subsidie


Voor wie

Samenwerkende organisaties of ondernemingen. Eén organisatie of onderneming moet uit de agro&food sector afkomstig zijn. Onder de agro & food sector verstaan wij alle bedrijven in de voedselketen, inclusief de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling.

Wat

Subsidie voor een innovatieproject. De adviescommissie Agro&food geeft advies over welke vorm van subsidie (geldbedrag, geldlening of garantie) van toepassing is op uw project.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan verduurzaming van de agro&food sector:

  1. Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een nieuw product, techniek, dienst of proces.
  2. Inhuur deskundigen voor het uitvoeren van een innovatieproject.
  3. Investeringen voor het uitvoeren van een innovatieproject.

NB: Wij attenderen u ook op de subsidieregeling "Kennisondersteuning agro & food" (UBS 6.1) bedoeld voor kennisvragen.

Informatie over de subsidie