Innovatie agro&food in Overijssel, subsidie


Voor wie

Organisaties of ondernemingen uit de agro&food sector met een vestiging in Overijssel. Onder de agro & food sector verstaan wij alle bedrijven in de voedselketen, inclusief de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling.

Wat

Subsidie, in de vorm van een geldbedrag, geldlening of garantie, voor een innovatieproject. De adviescommissie Agro&food geeft advies over welke vorm van subsidie van toepassing is op uw project.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten die bijdragen aan verduurzaming van de agro&food sector:

  1. Onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een nieuw product, techniek, dienst of proces.
  2. Inhuur deskundigen ten behoeve van het uitvoeren van een innovatieproject.
  3. Investeringen ten behoeve van het uitvoeren van een innovatieproject.

NB: Wij attenderen u ook op de subsidieregeling "Kennisondersteuning agro & food" (UBS 6.1) die subsidiemogelijkheden biedt voor kennisvragen.

Informatie over de subsidie