Subsidie Innovatie agro en food in Overijssel


Voor wie

Samenwerkende organisaties of ondernemingen. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn.

Onder de Agro Food sector verstaan wij alle bedrijven in de voedselketen. Dit is met de voor de voedingsmiddelen bestemde planning en organisatie, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling.

Wat

Subsidie voor een innovatieproject in de Agro Food sector.

De adviescommissie Agro Food geeft advies over welke vorm van subsidie (geldbedrag, geldlening of garantie) van toepassing is op uw project.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van de agro&food sector:

  1. Onderzoek- en ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe techniek, dienst of proces.
  2. Inhuur van deskundigen voor het uitvoeren van een innovatieproject.
  3. Investeringen voor het uitvoeren van een innovatieproject.

NB: Wij attenderen u ook op de subsidieregeling "Kennisondersteuning agro en food" (Ubs 6.1) die bedoeld is voor kennisvragen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Adviescommissie

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 20 maart 2019.

Let op

Alleen volledige aanvragen die wij uiterlijk op 20 februari 2019 ontvangen, dit is met alle gevraagde bijlagen, kunnen door de adviescommissie worden beoordeeld. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de volgende vergadering.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker agro&food of met Kennispoort Regio Zwolle. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Provincie Overijssel, Arie Moning:
Telefoon: 038 499 7347
E-mail: aa.moning@overijssel.nl

Kennispoort Regio Zwolle
Telefoon: 038 202 2020
E-mail: info@kennispoortregiozwolle.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?