Innovatie agro en food in Overijssel, subsidie


Voor wie

Samenwerkende organisaties of ondernemingen. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn. Onder de Agro Food sector verstaan wij alle bedrijven in de voedselketen, inclusief de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling.

Wat

Subsidie voor een innovatieproject in de Agro Food sector.
De adviescommissie Agro Food geeft advies over welke vorm van subsidie (geldbedrag, geldlening of garantie) van toepassing is op uw project.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van de agro&food sector:

  1. Onderzoek naar de haalbaarheid en het nut van een nieuw product, techniek, dienst of proces.
  2. Inhuur van deskundigen voor het uitvoeren van een innovatieproject.
  3. Investeringen voor het uitvoeren van een innovatieproject.

NB: Wij attenderen u ook op de subsidieregeling "Kennisondersteuning agro en food" (Ubs 6.1) die bedoeld is voor kennisvragen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 5 juli 2018

Let op: Alleen volledige aanvragen die wij uiterlijk op 14 juni 2018 ontvangen, dit is met alle gevraagde bijlagen, kunnen door de adviescommissie worden beoordeeld. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de septembervergadering.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380