Subsidie Effectuering ruimtelijk beleid


Voor wie

Overijsselse gemeenten of een Overijsselse rechtspersoon die zich inzet voor ruimtelijke activiteiten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor onderzoek, visievorming en planontwikkeling van ruimtelijke projecten. De projecten zijn van provinciaal belang op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen.
De aanvraag mag dus niet het uitvoeren van een project zijn.

Waarvoor

Voor voorbereidend onderzoek, visievorming en/of planontwikkeling over concrete ruimtelijke projecten of ruimtelijke voorzieningen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80

Meer informatie