Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie A.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie B.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indienperiode is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Indienperiode

  • Vanaf 15 februari tot uiterlijk op 3 april voor 17.00 uur.
  • Vanaf 1 augustus tot uiterlijk op 15 september voor 17.00 uur.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80

Meer informatie