Hernieuwbare energie en energiebesparing, subsidie (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie A.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie B.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indientermijn voor deze regeling is verstreken. U kunt niet meer aanvragen.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380

Meer informatie