Hernieuwbare energie en energiebesparing, subsidie (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie A.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie B.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen t/m 3 april 2018.

Volledigheidstoets

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 16 maart 2018 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij in verband met drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Let op: aanvragen die op de uiterste aanvraagdatum niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

Indienperiode

  • Vanaf 15 februari tot uiterlijk op 3 april voor 17.00 uur.
  • Vanaf 1 augustus tot uiterlijk op 15 september voor 17.00 uur.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380

Meer informatie