Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Indienperiode

U kunt niet meer aanvragen. De indienperiode is gesloten.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

U stuurt bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee na afronding van uw project. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’. Dit formulier is te vinden op onze website Indienen rapportages, wijzigings- en vaststellingsverzoek.

Uitslagen vorige tenders

Wilt u de uitslagen inzien van 2012 t/m 2016 neemt u dan contact op met het Overijsselloket (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?