Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Informatie over de vaststelling van de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Indienperiode

U kunt niet meer aanvragen. De indienperiode is gesloten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80

Meer informatie