Subsidie Ontwikkelopgave Twickel


Voor wie

Stichting Twickel, als agrarisch gebruiker, en landbouwbedrijven met een vestiging op het landgoed Twickel.

Wat

Subsidie voor maatregelen die passen binnen de volgende vijf thema's:

 • Erven en gebouwen.
 • Bodem en water.
 • Optimaliseren van landbouwkavels.
 • Energie en asbest.
 • Beleef Twickel.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. De sloop van kleine opstallen.
 2. Maatregelen die een schuur, een stal of het agrarisch gebruik van een schuur of een stal verbeteren.
 3. Maatregelen die het gebruik van een erf bevorderen.
 4. Een fysiek bodemonderzoek. Fysiek onderzoek in het veld naar de kwaliteit van de bodem en de waterhuishouding.
 5. Maatregelen die voortkomen uit een bodemonderzoek.
 6. Activiteiten die het gebruik van percelen of kavels verbeteren.
 7. Energiebesparende maatregelen.
 8. Realisatie van zonnepanelen.
 9. Activiteiten die bijdragen aan de verbreding van de bedrijfsdoelen door gebruik te maken van de recreatieve waarde van het gebied Twickel.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Meer informatie

Let op: met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond bereikt!

Status:
Aanvragen mogelijk

Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket (kies 1)

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?