Subsidie Kwaliteitsimpuls voor het landschap (landschapselementen)


Voor wie

Grondeigenaren en erfpachters of Overijsselse gemeenten, coöperaties, stichtingen of verenigingen.

Wat

Subsidie voor landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. Het mag geen overheidsgrond zijn.

Wat bedoelen wij met landschapselementen?

Elementen die van oudsher in het landschap aanwezig zijn en bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. Deze staan beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Voorbeelden zijn o.a. houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Het aanleggen, herstellen en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen.
  2. De uitvoering van een pilotproject landschapsbeheer. Een pilotproject landschapsbeheer is een project waarbij samen met inwoners en deskundigen in beeld wordt gebracht wat er nodig is voor landschapsbeheer in hun eigen gebied. Het resultaat is een plan (bidbook) waarin de wensen en eisen voor toekomstig landschapsbeheer zijn beschreven. Het gaat om de gebieden Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland inhoudende Olst-Wijhe, Deventer en Raalte, Enschede, IJsseldelta en Steenwijkerland.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 december 2019.

Contactpersoon

Heeft u inhoudelijke vragen over deze regeling dan kunt u contact opnemen met:

Leon Uittenbogaard
Telefoon: 038 499 8995

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.