Subsidie Zelfstandig leven en gezond bewegen


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor een project sociale kwaliteit. Dit is een project waarbij een dienst of een product gemaakt wordt. Inwoners van Overijssel komen zelf met initiatieven of worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het project.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 1. een verkenning.
  Toelichting: Het gaat hierbij om onderzoek naar: de haalbaarheid van een project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot. Voorbeelden zijn:
  • het ontwikkelen van een visie die bijdraagt aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau;
  • een haalbaarheidsonderzoek;
  • het maken van een businesscase;
  • adviezen van experts om een kansrijk project startklaar te maken of door te ontwikkelen;
  • óf in een pilot of experiment te ontdekken wat de potentie van een dienst of product is.
 2. Het uitvoeren van een project sociale kwaliteit.
  Toelichting: Hierbij gaat het om projecten die bijdragen aan het zelfstandig leven voor specifieke doelgroepen of projecten waar nieuwe diensten of voorzieningen in de markt worden gezet. De projecten worden uitgevoerd in twee of meer gemeenten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker Sociale Kwaliteit. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Mail naar: socialekwaliteit@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?