Subsidie Challenge bewegen in de openbare ruimte (TENDER)


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Waarvoor

Voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Onder openbare ruimte verstaan wij: een voor iedereen toegankelijke ruimte, die niet direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld straten, wandelpaden, pleinen of parken.

Informatie over de subsidie