Subsidie Vitaliteit van binnensteden (stadsarrangementen)


Voor wie

Overijsselse gemeenten of organisaties die genoemd zijn in een stadsarrangement.
Een stadsarrangement is een door de provincie en gemeente opgesteld overzicht van activiteiten. De activiteiten moeten bijdragen aan de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de binnenstad van de betreffende gemeente.

Waarvoor

Voor activiteiten die de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van de binnenstad vergroten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker Stadsbeweging. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Hanneke Spiertz
Tel. 038 499 8095
Mail: h.spiertz@overijssel.nl of stadsbeweging@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?