Subsidie Verbeteren van de haveninfrastructuur en - faciliteiten


Voor wie

Overijsselse gemeenten of bedrijven met kadefaciliteiten bestemd voor goederenvervoer.

Per activiteit zijn groepen uitgesloten van aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die de haveninfrastructuur en de -faciliteiten in Overijssel verbeteren.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Het oplossen van knelpunten op het gebied van ondiepten bij bruggen en sluizen.
  2. Het aanleggen, uitbreiden of verbeteren van een kade.
  3. Het verbeteren van de wacht- of ligplaatsfaciliteiten voor de binnenvaart.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?