Subsidie Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving


Voor wie

Overijsselse gemeenten of rechtspersonen in de vorm van een stichting, vereniging of coöperatie van inwoners of omwonenden in Overijssel.

Per activiteit zijn groepen uitgesloten van aanvragen.

Wat

Subsidie voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Het deelnemen aan ruimtelijke ontwikkelingen door een georganiseerde groep Overijsselse inwoners of omwonenden. Het doel is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.
  2. Het stimuleren van gebiedsgerichte ontwikkelingen. Het doel is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied van Overijssel. De ontwikkelingen kunnen een voorbeeld zijn voor andere gebieden.
  3. Het uitvoeren van maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn. Deze maatregelen moeten het gevolg zijn van de onder 1 en 2 genoemde processen of aanpakken.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Wilt u een aanvraag indienen neem dan eerst contact op met een beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling:

Harry Stoffer
Tel. 038 499 8251
Mail: HJ.Stoffer@overijssel.nl

of:
Rini Bulterman
Tel. 038 499 7869
Mail: R.Bulterman@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?