Subsidie Stimulering innovaties gericht op verduurzaming agro en food sector


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor vernieuwingen in de agro&food sector. De activiteiten moeten helpen om de agro&food sector duurzamer te maken.
Voorbeelden van activiteiten zijn demonstraties, voorlichtingsbijeenkomsten, of netwerkontwikkelingen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Adviescommissie

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 4 juli 2019.

Let op

Alleen volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen, die wij uiterlijk op 6 juni 2019 ontvangen kunnen door de adviescommissie worden beoordeeld. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de volgende vergadering.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker agro & food. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Arie MoningTelefoon: 038 499 7347
Mail: aa.moning@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?