Subsidie sociale innovatie (TENDER)


Voor wie

Overijsselse ondernemingen met minimaal 8 medewerkers.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen de onderneming.

Onder sociale innovatie verstaan wij: een vernieuwing van de wijze waarop het werk in bedrijven is georganiseerd. De arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de arbeid moeten voordeel hebben van de vernieuwing.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De aanvraagperiode voor deze regeling is verstreken. U kunt niet meer aanvragen.

Meer informatie over sociale innovatie

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.