Subsidie Ondernemend Noaberschap (TENDER)


Voor wie

Ondernemers- of brancheorganisaties.

Waarvoor

Subsidie voor de volgende activiteiten:

  • samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten tussen ondernemingen.
    Het doel is de leden van de ondernemers- of brancheorganisatie te helpen met hun business ontwikkeling. Voorbeelden van activiteiten zijn: werksessies, studiekringen, excursies of uitwisselingsprogramma’s.
  • het opgestelde plan van aanpak.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?