Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel


Voor wie

Een organisaties of onderneming uit de Agro en Food sector, met een vestiging in Overijssel of de economische regio Zwolle.

Het gaat om alle ondernemingen of organisaties in de voedselketen. En daarmee ook om de voor de voedingsmiddelen bestemde logistiek, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling. De afbakening van de bedrijven in de agro&food sector is gebaseerd op de Monitor topsectoren, Methodebeschrijving en tabellenset van het CBS. Onder het kopje Meer informatie vindt u een link naar de Monitor.

Wat

Subsidie om innovaties in de Overijsselse Agro Food sector te stimuleren door de inzet van kennis. De innovaties moeten bijdragen aan het verduurzamen en versterken van de Overijsselse Agro Food sector.

Waarvoor

Voor hulp bij kennisvragen over innovaties binnen de Overijsselse Agro Food sector.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

De eerstvolgende vergadering van de Adviescommissie is op 11 december 2019

Alleen volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen, die wij uiterlijk op 20 november 2019 ontvangen kunnen door de adviescommissie beoordeeld worden. Aanvragen die wij na die tijd ontvangen schuiven wij door naar de volgende vergadering.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker agro&food. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Arie Moning:
Telefoon: 038 499 7347
E-mail: aa.moning@overijssel.nl

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?