Subsidie Innovatie agro en food in Overijssel


Voor wie

Samenwerkende organisaties of ondernemingen. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn.

Onder de Agro Food sector verstaan wij alle bedrijven in de voedselketen. Dit is met de voor de voedingsmiddelen bestemde planning en organisatie, handel, financiële dienstverlening en onderzoek en ontwikkeling.

Wat

Subsidie voor een innovatieproject in de Agro Food sector.

De adviescommissie Agro Food geeft advies over welke vorm van subsidie (geldbedrag, geldlening of garantie) van toepassing is op uw project.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van de agro&food sector:

  1. Onderzoek- en ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe techniek, dienst of proces.
  2. Inhuur van deskundigen voor het uitvoeren van een innovatieproject.
  3. Investeringen voor het uitvoeren van een innovatieproject.

NB: Wij attenderen u ook op de subsidieregeling "Kennisondersteuning agro en food" (Ubs 6.1) die bedoeld is voor kennisvragen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

De eerstvolgende vergadering van de adviescommissie is op 7 november 2019

Alleen volledige aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen en dus ook het verplichte Bibob-vragenformulier, die wij uiterlijk op 10 oktober 2019 ontvangen, worden door de adviescommissie beoordeeld. Aanvragen die niet op tijd volledig zijn schuiven wij door naar de volgende vergadering. 
Het Bibob-vragenformulier en de daarin gevraagde bijlagen worden niet naar de adviescommissie gestuurd.

U krijgt de mogelijkheid om een pitch van 10 minuten te houden

Daarna heeft u nog 5 minuten de tijd om vragen te stellen of te beantwoorden. U krijgt vanzelf bericht als u wordt uitgenodigd door de secretaris van de adviescommissie.

Voordat u aanvraagt

Wij adviseren u om contact op te nemen met de beleidsmedewerker agro&food of met Kennispoort Regio Zwolle voordat u een aanvraag indient. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Provincie Overijssel, Arie Moning:
Telefoon: 038 499 7347
E-mail: aa.moning@overijssel.nl

Kennispoort Regio Zwolle
Telefoon: 038 202 2020
E-mail: info@kennispoortregiozwolle.nl

Richtlijnen voor de inhoud van de business case

Wij hebben richtlijnen opgesteld voor de business case zodat de adviescommissie Agro&food een goed oordeel kan geven over de subsidieaanvraag.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?