Subsidie Duurzame ondersteuning startende ondernemers


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor het uitvoeren of versterken van een duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur voor startende ondernemers.

Onder een eerstelijns ondersteuningsstructuur verstaan wij faciliteiten die fysiek, digitaal of telefonisch bereikbaar zijn voor startende ondernemers.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerker van het MKB programma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Mw. Ellis Immerzeel
Tel.: 06 3013 4771
Mail: EML.Immerzeel@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.