Subsidie Duurzame ondersteuning startende ondernemers


Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor het uitvoeren of versterken van een duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur voor startende ondernemers.

Onder een eerstelijns ondersteuningsstructuur verstaan wij faciliteiten die fysiek, digitaal of telefonisch bereikbaar zijn voor startende ondernemers.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen uiterlijk op 2 december 2019 voor 17.00 uur of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.