Subsidie 1000 Kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt


Voor wie

Gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemingen uit Overijssel.

Wat

Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
Leertrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om de kansen op betaald werk te vergroten.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor één of meerdere leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen die woonachtig zijn in Overijssel of voor leerwerktrajecten die gevolgd worden bij een onderneming gevestigd in Overijssel.
  2. Voor het voorbereiden en organiseren van 10 of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 31 januari 2020 of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze adviseur Arbeidsmobiliteit. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Moniek Bom
Telefoon: 06 - 1046 2095
E-mail: m.bom@overijssel.nl

Evaluatieformulier (deze stuurt u ons na afloop van het leerwerktraject)

U kunt het ingevulde evaluatieformulier als bijlage uploaden in het formulier 'indienen verzoek tot vaststelling'.

Evaluatieformulier (rtf, 217 kB)
De kwetsbare jongere, oudere of statushouder moet het formulier ondertekenen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Meer informatie

over het doelgroepregister.