Subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL)


Voor wie

Natuurbeheerders: particuliere eigenaren van natuurgebieden van 75 hectare of meer, natuurorganisaties en de drie Natuurcollectieven.

Wat

Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijssel.

Waarvoor

Voor het beheer van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen zoals vastgelegd in het Natuurbeheerplan Overijssel.

Informatie over de subsidie