Subsidie Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (Ubs 3.10)


Voor wie

De partners van het Energieprogramma. Dit zijn Overijsselse gemeenten en de volgende organisaties:

  • Natuur en Milieu Overijssel;
  • VNO-NCW;
  • MKB Nederland;
  • Bio-energiecluster Oost-Nederland.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.
  2. Het opstellen van een energiestrategie.
  3. Procesbegeleiding bij bovengemeentelijke energieprojecten.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond bereikt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de programmaleider Energieprogramma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen:

Mw. Aletta Hollander-de Ruiter
Tel.: 038 499 8219
E-mail: A.Hollander-d.Ruiter@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?