Subsidie Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen (Ubs 3.8)


Voor wie

Gemeenten, organisaties en ondernemingen. Ook maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen, eenmanszaken, zelfstandige ondernemers of kerkgenootschappen mogen aanvragen.

Wat

Subsidie om particuliere woningeigenaren te activeren om hun woning te verduurzamen.

Waarvoor

Voor activiteiten waarbij particuliere woningeigenaren geactiveerd worden om hun eigen woning te verduurzamen. De ambitie is om het energielabel van hun woning op ten minste label B te brengen.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond bereikt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Voordat u aanvraagt

Wij raden u aan om met ons in gesprek te gaan voordat u een subsidieaanvraag indient. U kunt uw plan bespreken met:

Ester Aldenberg
Tel.: 038 499 86 43
Mail: E.Aldenberg@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?