Subsidie Logistieke biomassaprojecten (Ubs 3.4)


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomassa en bio-energie.

Bio-energie is elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal. Biomassa is organisch materiaal zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest.

Waarvoor

Voor de uitvoering van nieuwe logistieke biomassaprojecten. Het doel is de biomassawaardeketen te sluiten en nieuwe energie uit biomassa te produceren.

Onder een logistiek biomassaproject verstaan wij: een project voor het uitvoeren van een nieuwe biomassaketen met de activiteiten organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom biomassa. Onderdelen van een logistiek project zijn stappen als: inzameling van biomassa, voorbewerking, tussenopslag, transport, bewerking van biomassa en distributie van warmte, elektriciteit of biobrandstoffen naar de eindafnemer.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?