Energiebespaarlening Overijssel (voor particulieren en VvE's)


De landelijke 'Subsidie energiebesparing eigen huis' gaat weer open

De verwachting is dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 subsidie (dus geen lening) kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Meer informatie leest u op de RVO website.

Voor wie

Voor particulieren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in Overijssel.

Wat

De Energiebespaarlening is een landelijke lening om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel is de Energiebespaarlening tegen een laag rentetarief beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Overijssel.

Waarvoor

Voor het financieren van energiebesparende maatregelen. De lening kan ook gebruikt worden voor asbestsanering in combinatie met dakisolatie of een combinatie van energiebesparende maatregelen en zonnepanelen.

De lening kan dus niet gebruikt worden om alleen zonnepanelen te financieren.

Meer informatie

Zie ook de landelijke subsidieregeling: Investeringssubsidie duurzame energie. Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Contact

Heeft u vragen over de Energiebespaarlening Overijssel neemt u dan contact op met Nationaal Energiebespaarfonds.

energiebespaarlening@svn.nl

Telefoon 088 253 9600

VvE's

Tot eind 2019 (of totdat het budget op is) kunnen VvE's ook nog subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor energiebesparing eigen huis voor VvE.