Subsidie Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 4.0


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van Noordoost-Twente.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

  1. De uitvoering van plannen die bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische waarde van Noordoost-Twente.
  2. De uitvoering van activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van herstelmaatregelen in en om Natura 2000-gebieden.
  3. De uitvoering van fysiek-ruimtelijke projecten die bijdragen aan het versterken van de sociaaleconomische situatie in Noordoost-Twente.

Of voor:

4: Het opstellen van een businesscase voor de activiteiten genoemd onder punt 1 en 2.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Voordat u aanvraagt

Wilt u een aanvraag indienen dan adviseren wij u om uw project eerst te bespreken met een beleidsmedewerker Natuur en Milieu. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Gert-Jan Hoeve
Tel. 038 499 7868
Mail: GJ.Hoeve@overijssel.nl

Of:
Elselien Koning-Jaspers
Tel. 038 499 8641
Mail: EL.Koning@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?