Regeling Uitvoering LEADER projecten - LAG Noordoost Twente


Voor wie

Voor publieke rechtspersonen, private rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen en samenwerkingsverbanden van de hiervoor genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Voor de uitvoering van concrete acties die passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS)  van Noordoost Twente ‘Van stuwwal tot Dinkeldal: Samen leven in Nationaal Landschap Noordoost-Twente’ waar:

  1. Deze een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk leefklimaat;
  2. Deze een bijdrage leveren aan nieuw ondernemerschap;
  3. Deze een bijdrage leveren aan nieuwe samenwerkingsvormen en – verbanden (innovatief ontmoeten).

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt subsidie aanvragen vanaf 7 januari 2019 (vanaf 9.00 uur) tot en met 31 december 2020 (vóór 17.00 uur) voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Toegang MijnRvO.nl eerdere aanvraagperiodes