Regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS


Voor wie

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden van genoemde partijen.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

  1. Subsidie kan worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit.
  2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt subsidie aanvragen tot en met 26 april 2019 (voor 17.00 uur).

Bijlagen POP3 subsidieaanvraag

Een aantal bijlagen die (mogelijk) moeten worden meegestuurd met een POP3 subsidieaanvraag. Een projectbegroting is verplicht maar u bent niet verplicht het aangeboden format te gebruiken.