De provincie Overijssel publiceert bekendmakingen, kennisgevingen, vergunningsbesluiten en ontheffingen op Overheid.nl

Gepubliceerd op 5 april 2018

Bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd omdat besluiten van het provinciebestuur van invloed kunnen zijn op de leefomgeving van inwoners van provincie Overijssel. Deze publicaties vindt u op overheid.nl.

E-mailservice of app Over uw buurt

U kunt ook Over uw buurt gebruiken. De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om bekendmakingen bij u in de buurt, gemeente of gehele provincie digitaal te ontvangen.

Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Vervolgens maakt u op basis van uw postcode een profiel aan. U kunt instellen van welke overheidsinstantie u de bekendmakingen wilt ontvangen. U kunt eventueel ook aangeven welk type bekendmaking u wilt ontvangen.