Badinrichting, ontheffing voorschriften


Voor wie

Eigenaren, beheerders of uitbaters van openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Wat

Verzoek om ontheffing van voorschriften voor veiligheid en hygiëne, zoals opgenomen in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Waarvoor

Bijvoorbeeld voor nieuwe ontwikkelingen waar nog geen duidelijke wetgeving voor bestaat of het tijdelijk niet aan de voorschriften kunnen voldoen.

Voorwaarden

U heeft uw voornemen van het oprichten, wijzigen of uitbreiden van uw badinrichting op tijd gemeld.

  • U vraagt de ontheffing schriftelijk aan;
  • U geeft aan voor welke voorschriften u om ontheffing verzoekt;
  • U licht uw verzoek om ontheffing toe en geeft daarbij aan op welke wijze dit voor de gebruikers veilig en hygiënisch mogelijk is.

Aanpak

Stuur uw vraag om ontheffing naar de provincie. De contactgegevens staan op deze pagina.

Kosten

In 2017 kost een ontheffing € 167,00.

Vanaf 2018 zijn de kosten voor een ontheffing € 170,00.

Contact

Provincie Overijssel, team Vergunningverlening

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

postbus@overijssel.nl
Telefoon 038 499 7600