Kopie van PPC Zoeken 2017


Kopie van PPC Zoeken 2017 PPC Zoeken 2017 Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 1 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 10 Zoekopties Vrij zoeken 1 Trefwoorden 0 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Type facet:ppc type product Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@EfY/ppc/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen resultaten. Lay-out Lay-out Subsidie voor met naam genoemde beeldbepalende evenementen en potentieel beeldbepalende evenementen in Overijssel.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@Lbk/potentieel/De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen aan zwembaden en zwemwater.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@E3F/badinrichting/Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen gebeuren op een standaardmanier. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft geen saneringsplan te maken.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@EwS/besluit-uniforme/Uitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@E40/bezwaar-tegen/Product voor diegene reeds een aanvraag/melding heeft ingediend en nog bijlagen wil nasturen.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@HIP/bijlagen-nasturen/In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@E3W/bijzonder-transport-0/De provincie verleent ontheffing voor het gebruik van vaarwegen door vaartuigen met afwijkende afmetingen en voor bijzondere transporten. De provincie hanteert eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@E3P/bijzonder-transport/Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@L1U/bodemsanering/Een aanduidingsbord wijst mensen de weg naar een weggebonden of een toeristische recreatieve voorziening. Als eigenaar of exploitant van een horecabedrijf, een recreatieoord of een toeristische voorziening, kunt u een verzoek indienen tot plaatsing van een bord langs de provinciale weg. U kunt uw aanvraag indienen bij de provincie.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@E3(/borden-plaatsing-van/De provincie kan subsidie verlenen voor de realisatie van Next Generation Access projecten (NGA-projecten) van beperkte omvang in buitengebieden of op bedrijventerreinen.http://www.overijssel.nl/loket/ppc-zoeken/@L4v/overijssel-nga/208791(Potentieel) beeldbepalende evenementen 2017 t/m 2019, subsidieSubsidie voor met naam genoemde beeldbepalende evenementen en potentieel beeldbepalende evenementen in Overijssel.177792Badinrichting, ontheffing voorschriftenDe Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen aan zwembaden en zwemwater.179719Besluit uniforme saneringen (BUS) meldenEenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen gebeuren op een standaardmanier. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft geen saneringsplan te maken.177817Bezwaar tegen beslissing provincie OverijsselUitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.193576Bijlagen nasturenProduct voor diegene reeds een aanvraag/melding heeft ingediend en nog bijlagen wil nasturen.177809Bijzonder transport over de weg, ontheffingIn het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).177802Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffingDe provincie verleent ontheffing voor het gebruik van vaarwegen door vaartuigen met afwijkende afmetingen en voor bijzondere transporten. De provincie hanteert eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing.208167Bodemsanering bedrijfsterreinen, subsidieSubsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.177814Borden (plaatsing van aanduidingsborden)Een aanduidingsbord wijst mensen de weg naar een weggebonden of een toeristische recreatieve voorziening. Als eigenaar of exploitant van een horecabedrijf, een recreatieoord of een toeristische voorziening, kunt u een verzoek indienen tot plaatsing van een bord langs de provinciale weg. U kunt uw aanvraag indienen bij de provincie.208340Breedbandinfrastructuur Overijssel - NGA-projecten met beperkte omvang, subsidieDe provincie kan subsidie verlenen voor de realisatie van Next Generation Access projecten (NGA-projecten) van beperkte omvang in buitengebieden of op bedrijventerreinen. Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging Header Header blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Starten met home 1 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Het logo van de Provincie Overijssel /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png het_logo_van_de_provincie_overijssel.png /publish/pages/143474/220px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg #img_pagvld_1441522_0, .img_pagvld_1441522_0 { border-width:0px; border-style: none;width:391px; max-width:391px; height:105px; max-height:105px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0 { background-image: url( /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png ); } #img_pagvld_1441522_0.size_220px, .img_pagvld_1441522_0.size_220px { width:220px;max-width:220px;height:59px;max-height:59px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0.size_220px { background-image: url( /publish/pages/143474/220px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg ); } het_logo_van_de_provincie_overijssel.png Responsive 0 zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging Footer Footer footerblokblokken Blokken footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Sociale kanalen Facebook Flickr Twitter LinkedIn YouTube footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZwolleOpen: ma- vrij 9.00 uur - 17.00 uurTelefoon: 038 499 88 99Subsidieloket: 038 499 83 80Meldpunt: 038 425 24 23Media: 038 499 92 00E-mail: postbus@overijssel.nlIBAN NL45RABO0397341121Postbus 10078, 8000 GB Zwolle       footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Overijssel Een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren. Met voldoende werk en ruimte om te ondernemen. Fraaie natuur in een plezierige omgeving. Overijssel zorgt dat de wegen niet dichtslibben, innovaties kansen krijgen, het openbaar vervoer goed functioneert en dat er goede voorzieningen zijn in de stad én op het platteland. footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Perswoordvoerderslink-1495225Vacatures Overijssel logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding logo Overijssel /publish/pages/143473/logo_overijssel_web.png logo_overijssel_web.png /publish/pages/143473/152px/logo_overijssel_web.jpg logo_overijssel_web.jpg #img_pagvld_1441513_0, .img_pagvld_1441513_0 { border-width:0px; border-style: none;width:280px; max-width:280px; height:75px; max-height:75px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0 { background-image: url( /publish/pages/143473/logo_overijssel_web.png ); } #img_pagvld_1441513_0.size_152px, .img_pagvld_1441513_0.size_152px { width:152px;max-width:152px;height:41px;max-height:41px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0.size_152px { background-image: url( /publish/pages/143473/152px/logo_overijssel_web.jpg ); } logo_overijssel_web.png Responsive 1 defaultuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Hoe toegankelijk is deze site? Deze website werkt toe naar de nieuwe Europese standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Zover zijn we echter nog niet. Mochten er onderdelen voor u als bezoeker nu niet toegankelijk zijn, wilt u dat dan melden bij nieuwsredactie@overijssel.nl? link-1312793Digitoegankelijk defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Archief Sinds 21 juli 2017 wordt deze website gearchiveerd. Dit webarchief is te bekijken via http://overijssel.archiefweb.eu. Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging
Facetten
Doelgroep
Status
Type product
Thema

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Subsidie voor met naam genoemde beeldbepalende evenementen en potentieel beeldbepalende evenementen in Overijssel.

De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen aan zwembaden en zwemwater.

Eenvoudige bodemsaneringen kunt u melden met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit Uniforme Saneringen. Deze saneringen gebeuren op een standaardmanier. Hierdoor zijn de onderzoekskosten veel lager. U hoeft geen saneringsplan te maken.

Uitleg en aanpak van bezwaar maken tegen een schriftelijke beslissing van de provincie.

Product voor diegene reeds een aanvraag/melding heeft ingediend en nog bijlagen wil nasturen.

In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (bijzonder of exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het ...

De provincie verleent ontheffing voor het gebruik van vaarwegen door vaartuigen met afwijkende afmetingen en voor bijzondere transporten. De provincie hanteert eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing.

Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.

Een aanduidingsbord wijst mensen de weg naar een weggebonden of een toeristische recreatieve voorziening. Als eigenaar of exploitant van een horecabedrijf, een recreatieoord of een toeristische voorziening, kunt u een verzoek indienen tot plaatsing van een bord langs de provinciale weg. U kunt uw aanvraag indienen bij de provincie.

De provincie kan subsidie verlenen voor de realisatie van Next Generation Access projecten (NGA-projecten) van beperkte omvang in buitengebieden of op bedrijventerreinen.