Milieutoezicht

Gepubliceerd op 29 juli 2016

Milieutoezicht provincie

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het milieutoezicht bij bedrijven en situaties (zoals een bodemsanering). Het zijn vooral de grotere bedrijven die wat betreft het milieu veel met de provincie te maken hebben.

Informatie voor bedrijven of branche

Op deze pagina vindt u als bedrijf informatie over:

  • hoe houden wij toezicht, de handhavingsstrategie.
  • toezichtessenties
  • afvalstoffen
  • BRZO
  • de Emissieregistratie voor bedrijven: E-PRTR
  • Bermmaaisel

Ongewone voorvalllen