Jaaroverzicht Meldpunt 2014

Gepubliceerd op 23 april 2015

Hoeveel klachten en welke zijn er in 2014 gemeld, wat heeft de provincie hier mee gedaan?

Meldpunt in 2014
Algemene cijfers. Hoeveel klachten zijn er in 2014 gemeld? Hoeveel ongewone voorvallen zijn er door de bedrijven gemeld?

Soorten meldingen
Naast milieumeldingen van burgers ontvangt het meldpunt ook ongewone voorvallen bij bedrijven, meldingen over zwemwater, de jacht, saneringen, wegen en kanalen, enzovoort.

Bedrijven in de top 5
In de top 5 staan de 5 bedrijven waarover de meeste meldingen bij het Meldpunt Overijssel zijn binnen gekomen. De betekent niet automatisch dat de bedrijven per definitie slechte bedrijven zijn.

Bevoegd gezag en overlast meldingen
Welke organisaties gaan over welke meldingen? Welke soort overlastmeldingen worden gemeld?


Meldpunt Overijssel

Blik met rood kruis erop

038 4252423

24/7