Jaaroverzicht Meldpunt 2016

Gepubliceerd op 14 juli 2017

Welke en hoeveel meldingen krijgt de provincie Overijssel over de omgeving bij het Meldpunt Overijssel? Omgevingsmeldingen zijn overlastmeldingen en meldingen van bedrijven over hun vergunde werkzaamheden of calamiteiten.

Meldpunt in 2016
Algemene cijfers. Hoeveel klachten zijn er in 2015 gemeld? Hoeveel ongewone voorvallen zijn er door de bedrijven gemeld?

Soorten meldingen in 2016
Naast milieumeldingen van burgers ontvangt het meldpunt ook ongewone voorvallen bij bedrijven, meldingen over zwemwater, de jacht, saneringen, wegen en kanalen, enzovoort.

Bedrijven in de top 5 in 2016
In de top 5 staan de 5 bedrijven waarover de meeste meldingen bij het Meldpunt Overijssel zijn binnen gekomen. De betekent niet automatisch dat de bedrijven per definitie slechte bedrijven zijn.

Bevoegd gezag en overlast meldingen in 2016
Welke organisaties gaan over welke meldingen? Welke soort overlastmeldingen worden gemeld?


Meldpunt Overijssel

Blik met rood kruis erop

Overdag: 038 4252423

Buiten kantoortijd: 0570 568 007