Wet Natuurbescherming - Melding gebruik lichtbakken


In de Wet natuurbescherming, onderdeel faunabeheer, staat dat alle inheemse diersoorten beschermd zijn. De Faunabeheereenheid Overijssel voert het beheer van de dieren uit. Zij verstrekt ontheffingen op grond van het Faunabeheerplan aan de beheerders. Bij enkele van deze soorten wordt gebruikt gemaakt van bijzondere middelen of krijgt u ontheffing voor afwijkende afschottijden. Dit bijzondere gebruik moet u minimaal 24 uur voor gebruik melden bij het Meldpunt Overijssel met het meldingsformulier gebruik lichtbakken of telefonisch (038 425 24 23).

Voorwaarden

U moet ter plaatse kunnen aantonen dat de grondeigenaar op de hoogte is.

Aanpak

U moet 24 uur van te voren aangeven dat u wild gaat beheren. Dit kunt u doen via het onderstaande formulier of per telefoon.

De provincie zorgt ervoor dat de toezichthouder uw melding ontvangt. De toezichthouder bepaalt steekproefsgewijs waar en wanneer hij controles houdt in het veld.

Contact

Bel Meldpunt Overijssel 038 425 24 23.

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Meldpunt Overijssel - 038 425 24 23

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postadres

Postbus 10078
8000 GB Zwolle
meldpunt@overijssel.nl
Telefoon 038 425 24 23