Melden ongewoon voorval


Als uw bedrijf een milieuvergunning heeft van de provincie Overijssel en er heeft een ongewoon voorval plaatsgevonden, dan vraagt de provincie u dit zo snel mogelijk telefonisch te melden bij het Meldpunt Overijssel. Denk aan situaties of omstandigheden die afwijken van de normale werkwijze en daarmee nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

Voorwaarden

U heeft milieuvergunning gekregen van de provincie Overijssel

U heeft de melding al telefonisch gemeld.

Aanpak

Hoe meldt u een ongewoon voorval?

De provincie vraagt u zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met het Meldpunt Overijssel: telefoon 038 425 24 23. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantooruren wordt de melding doorgegeven aan de milieuwachtdienst van de provincie. Vervolgens vraagt de provincie u dezelfde melding ook schriftelijk in te dienen bij het Meldpunt Overijssel. Voor deze melding verzoeken wij u het meldformulier ongewone voorvallen te gebruiken. Afhankelijk van de aard van het ongewoon voorval kan de provincie nog om een uitgebreide schriftelijke rapportage eisen.

Wat doet het Meldpunt Overijssel met uw melding?

Bij een melding wordt contact opgenomen met de provinciale handhaver. Deze neemt contact op met uw bedrijf en beoordeelt of het nodig is direct actie te ondernemen. Zonodig verricht de provincie ter plaatse onderzoek naar de oorzaak en neemt zij eventueel maatregelen. Van deze meldingen brengt de provincie onder andere de betrokken gemeente en de inspecteur IenM op de hoogte.

Contact

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Bel Meldpunt Overijssel 038 425 24 23 of vul onderstaand formulier in.

Termijn

Afhandeling melding

Na een melding neemt de toezichthouder zo snel mogelijk contact met u op of gaat direct ter plaatse.

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Meldpunt Overijssel - 038 425 24 23

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postadres

Postbus 10078
8000 GB Zwolle
meldpunt@overijssel.nl
Telefoon 038 425 24 23