Meldpunt Overijssel: klachten over milieu, overlast, een ongewoon voorval, stank & geluid, gevaarlijke situaties

Gepubliceerd op 3 september 2019

Milieuklacht

Onder milieuklacht vallen verschillende onderdelen:

  • Stank- en geluidoverlast
  • Onveilige situaties zwembaden of -water
  • Gevaarlijke situatie omgeving / weg

Meldpunt Overijssel: 038 499 88 99 (kies 3)

Bij acute situaties kunt u altijd bellen.

Bij niet-acute situaties kunt u het Meldformulier invullen en verzenden.

Bedrijven

Een ongewoon voorval in uw bedrijf.

Lichtbakken

Melding maken voor het gebruik van lichtbakken.