H.J. Kerkdijk


Publicatiedatum:
5 oktober 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7447ak (Postcode), Hellendoorn (Gemeente)
Termijn:
7 oktober 2017 - 18 november 2017
Downloads:

Vergunning wet natuurbescherming

Op 3 mei 2017 ontvingen wij een aanvraag van H.J. Kerkdijk voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Beltmansweg 9 in Hellendoorn, gemeente Hellendoorn.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

Belanghebbenden kunnen van 7 oktober 2017 tot 18 november 2017 zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.