Varkensbedrijf Morsink


Publicatiedatum:
5 oktober 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7482rt (Postcode), Haaksbergen (Gemeente)
Termijn:
7 oktober 2017 - 18 november 2017
Downloads:

Vergunning natuurbeschermingswet

Op 10 november 2016 ontvingen wij een aanvraag van Varkensbedrijf Morsink voor een vergunning Natuurbeschermingswet. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Ensinkweg 4 in Haaksbergen, gemeente Haaksbergen.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

Belanghebbenden kunnen van 7 oktober 2017 tot 18 november 2017 zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.