ontbrandingstoestemming op 9 december 2017 op de locatie Rossinistraat 2 in Nijverdal


Publicatiedatum:
5 oktober 2017
Type:
vuurwerkvergunning
Locatie:
7442gz (Postcode)
Termijn:
6 oktober 2017 - 17 november 2017
Downloads:

Vuurwerkbesluit
Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming op grond van artikel 3B.1, lid 3 onder a van het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Vuurwerkevents. De aanvraag betreft het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk op 9 december 2017 op de locatie Rossinistraat 2 in Nijverdal (Sportpark Groot Lochter). Het tijdstip van afsteken op 9 december 2017 ligt tussen 19:00 uur en 22:00 uur.

Het besluit is vanaf 6 oktober 2017 gedurende zes weken in te zien:
Op http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving in het provinciehuis te Zwolle en het gemeentehuis te Hellendoorn.

In het besluit kun u ook lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.
Het besluit is verzonden op 5 oktober 2017 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 17 november 2017.

Nadere inlichtingen:
Team Vergunningverlening, tel: 038 499 76 00.