Maatschap Grolleman - Meijerink


Publicatiedatum:
5 oktober 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
8111rb (Postcode), Raalte (Gemeente)
Termijn:
5 oktober 2017 - 16 november 2017
Downloads:

Vergunning wet natuurbescherming

Op 11 april 2017 ontvingen wij een aanvraag van Maatschap Grolleman - Meijerink voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Nielandsweg 11 in Heeten, gemeente Raalte.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

Belanghebbenden kunnen van 5 oktober 2017 tot 16 november 2017 zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.