Groen Recycling Rouveen B.V.


Publicatiedatum:
5 oktober 2017
Type:
omgevingsvergunning
Locatie:
Staphorst (Gemeente)
Termijn:
6 oktober 2017 - 17 november 2017
Downloads:

Omgevingsvergunning

Op 1 december 2016 ontvingen wij een aanvraag van Groen Recycling Rouveen B.V. voor een omgevingsvergunning. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Uithofsweg 2 te Rouveen, gemeente Staphorst.

Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en in het gemeentehuis van de gemeente Staphorst. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.