Maatschap Lindenholz-Schreurs in Kamperveen


Publicatiedatum:
6 oktober 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
Kampen (Gemeente)
Termijn:
9 oktober 2017 - 20 november 2017
Downloads:

Op 23 maart 2017 ontvingen wij een aanvraag van Maatschap Lindenholz-Schreurs voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Leidijk 3 in Kamperveen, gemeente Kampen.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf    9 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

Belanghebbenden kunnen van 9 oktober 2017 tot 20 november 2017 zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.

Nadere inlichtingen: team Vergunningverlening, 038 499 76 20.