Maatschap Stamsnijder


Publicatiedatum:
5 oktober 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
7627nm (Postcode)
Termijn:
6 oktober 2017 - 17 november 2017
Downloads:

Op 24 juli 2017 ontvingen wij een aanvraag van Maatschap Stamsnijder voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Doodsweg 3 in Bornerbroek, gemeente Almelo. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 oktober 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen. Belanghebbenden kunnen van 6 oktober 2017 tot 17 november 2017 zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.