Stille maatschap tussen H.J.A. Haarman en H.J.M. Kogelman


Publicatiedatum:
3 oktober 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
Raalte (Gemeente)
Termijn:
5 oktober 2017 - 16 november 2017
Downloads:

Op 30 juni 2017 ontvingen wij een aanvraag van Stille maatschap tussen H.J.A. Haarman en H.J.M. Kogelman voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Vlessendijk 25 in Heeten, gemeente Raalte.

Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf datum zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en in het gemeentehuis van de gemeente Raalte. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.