V.O.F. Rijkelijkhuizen, Blokzijlerdijk 14 in Blankenham


Publicatiedatum:
21 december 2017
Type:
natuurbeschermingsvergunning
Locatie:
Steenwijkerland (Gemeente)
Termijn:
22 december 2017 - 2 februari 2018
Downloads:

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 18 december 2017 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan V.O.F. Rijkelijkhuizen,Blokzijlerdijk 14 in Blankenham, gemeente Steenwijkerland.

Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

In het besluit kunt u ook lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

Nadere inlichtingen: team Vergunningverlening, 038 499 76 20.