Elementis


Publicatiedatum:
21 december 2017
Type:
omgevingsvergunning
Locatie:
7491ae (Postcode), Hof Van Twente (Gemeente)
Termijn:
22 december 2017 - 2 februari 2018
Downloads:

Omgevingsvergunning

Op 2 augustus 2017 ontvingen wij een aanvraag van Elementis Specialties Netherlands B.V. voor een omgevingsvergunning. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Langestraat 167 te Delden, gemeente Hof van Twente.

Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.